Πλαγιοκάλυψη κτιρίων
Composite Panel (Bond)

Σύστημα Γ (αλουμινίου)


Πρώτα τοποθετούνται στον τοίχο τα πέλματα απο αλουμίνιο. Τοποθετείται το προφίλ 50x50 (κωδικός 6070), ζυγίζουμε και αλφαδιάζουμε σωστά. Κατόπιν το προφίλ βιδώνεται στα εξαρτήματα με περαστή ντίζα. Στη συνέχεια προσαρμόζεται το προφίλ (κωδικός 6071) και το σταθεροποιείται με βίδα τύπου Allen. Στα composite panel βιδώνουμε τα εξαρτήματα αγκίστρωσης (κωδικός 6072). Τα τεμάχια των composite panel τοποθετούνται κρεμαστά πάνω στο σύστημα συγκράτησης.
Cancel
Ελληνικα
back_to_top